Albirea
Dentară

Clinica Novodent oferă servicii de albire dentară, procedeu care este efectuat de către medicul stomatolog în aproximativ 45 de minute

Ce trebuie să știi înainte de această manoperă?

 • este extrem de important ca înaintea unui manopere de albire, medicul stomatolog să efectueze o consultație primară, deoarece acesta poate vedea statusul dentar inițial
 • în foarte multe dintre cazuri, medicul stomatolog va recomanda să se efectueze o igienizare – detartraj și airflow
 • în cazul în care există o sensibilitate dentară pe care pacientul o relatează, este posibil ca medicul stomatolog să refuze efectuarea manoperei, deoarece ar putea pune în pericol sănătatea dentară

De ce este importantă o igienizare înainte de efectuarea unei albiri?

Colectivul de medici din Clinica Novodent sunt de părere că … Lisa

Cine poate beneficia de
Albirea dentară

Urmând conceptul minim invaziv al structurii dentare, preparațiile din ziua de azi urmează protocoale stricte de respectare a smalțului dentar. Oxidul de zirconiu se numără printre materialele care permit clinicianului să facă preparații cu o pierdere cât mai mică de țesut dentar.

Smalțul este cel mai dur țesut din întreg organismul, fiind organizat din prisme de smalț care prin aranjamentul lor spațial îi oferă o rezistență mărită. Joncțiunea smalț-dentină este o interfață între smalț și dentină formată din unirea ameloblaștilor cu odontoblaști în etapa de dentinogeneză.

Dentina este formată dintr-o structură de tubuli care pornesc din joncțiunea smalț-dentină și se îndreaptă spre pulpa dentară sub formă radială. Acești tubuli dentinari conțin mici extensii laterale de-a lungul lungimii lor care se interconectează între ei, formând o adevărată rețea interstițială care susține dentina.

Coroane și
Punți dentare

Restaurarea coroanelor dentare cu un anumit grad de distrucție se poate face atât prin tehnici directe cât și indirecte.  Evoluția ambelor procedee în ultimele decenii a fost marcată de o diversificare fără precedent care a atras după sine tehnologii noi.

Alegerea unui anumit tip de material și design al restaurării depinde de mai mulți factori: gradul de distrcuție coronară, estetică, controlul plăcii bacteriene, retenția și aspectul financiar. Dacă distrucția coronară suferită de dintele afectat este mare, astfel încât structurilor restante trebuie să li se asigure rezistență și protecție atunci se va prefera o restaurare indirectă.

Aspectul estetic depinde de gradul de vizibilitate al dintelui ce urmează să fie restaurat. Alegere tipului de restaurare depinde și de spiritul critic și pretențiile pacientului. Control plăcii este esențial în alegerea tipului de restaurare coronară atâta timp cât pacientul nu prezintă o igienă bucală satisfăcătoare, controlabilă, nu se va indica o restaurare indirectă.

Problema retenției se pune în cazul dinților scurți. Restaurările indirecte se efectuează în laborator, în urma amprentării câmpului protetic și a realizării modelului de lucru.

https://novodentclinic.ro/wp-content/uploads/2020/01/post-30.jpg

Metoda de terapie prin acoperire totală apelează la coroana de înveliș care se agregă la suprafețele coroanei dentare pe care o acoperă în totalitate. Coroanele de înveliș prezintă ponderea cea mai mare atât în rândul protezelor unidentare, cât și în rândul protezelor parțiale fixe. Toate coroanele de înveliș se agregă la preparația dentară de care se fixează prin cimentare.

De cele mai multe ori, factorul determinant îl reprezintă aspectul, care trebuie să redea cât mai mult din naturalețea dintelui, iar coroanele pe suport de zirconiu îndeplinesc acest criteriu datorită structurii translucide. Coroana dentară pe suport de zirconiu, este o piesă protetică extrem de precisă, obținută prin frezare computerizată, astfel încât adaptarea sa marginală este net superioară altor tehnologii.

Cu alte cuvinte, problemele gingivale întâmpinate în multe cazuri în care se foloseau alte soluții protetice, sunt eliminate aproape în proproție de 100% în cazul acestor coroane. De asemenea, aceasta este extrem de folositoare în cazul dinților de dimensiuni mici, cum ar fi incisivii inferiori. În cazul restaurărilor prin coroane metalice, ceramica trebuie aplicată în strat mai gros pentru a masca opacul care se aplică peste metal, obținându-se astfel un aspect artificial nedorit de către pacient sau medic.

Contactează-ne

Telefon
+ 40 746 233 222
+ 40 740 087 339
Poștă electronică
office@novodentclinic.ro
officenovodent@gmail.com

Cine poate beneficia de
Albirea dentară?

The outer layer of a tooth is called the enamel. The color of natural teeth is created by the reflection and scattering of light off the enamel, combined with the color of the dentin under it. Your genes affect the thickness and smoothness of the enamel. Thinner enamel allows more of the color of the dentin to show through. Having smoother or rougher enamel also affects the reflection of light and therefore the color.

Every day, a thin coating (pellicle) forms on the enamel and picks up stains. Tooth enamel also contains pores that can hold stains.

The most common reasons for teeth to get yellow or stained are:

 • Using tobacco
 • Drinking dark-colored liquids such as coffee, cola, tea and red wine
 • Not taking good care of your teeth

Aging makes teeth less bright as the enamel gets thinner and the dentin becomes darker.

It is also possible to have stains inside the tooth. These are called intrinsic stains. For example, intrinsic stains can be caused by exposure to too much fluoride as a child while teeth are developing. Other causes include tetracycline antibiotics. They can stain a child’s teeth if taken by a mother during the second half of pregnancy or by a child who is 8 years old or younger. Teeth are still developing during these years. Trauma may also darken a tooth.

Other dental problems can affect the success of tooth whitening. For example, cavities need to be treated before teeth are whitened. That’s because the whitening solution can pass through decayed areas and reach the inner parts of the tooth. If your gums have receded, the exposed roots of your teeth may appear yellow or discolored. Whitening products will not make them whiter.

If you have tooth decay or receding gums, whitening may make your teeth sensitive. Whitening also does not work on ceramic or porcelain crowns or veneers.

Whitening Preparation &
How it's being done

Whitening can be done in the dental office or at home. For in-office whitening, your dentist probably will photograph your teeth first. This step will help him or her to monitor the progress of the treatment. Your dentist also will examine your teeth and ask you questions to find out what caused the staining.

Next, the dentist or a dental hygienist will clean your teeth. This will remove the film of bacteria, food and other substances that build up on your teeth and contribute to the staining. Once this is done, the whitening procedure begins. For whitening at home, your dentist can make trays to hold the whitening gel that fit your teeth precisely.

Home whitening gel usually needs to be applied daily for two to three weeks. Over-the-counter kits also are widely available for home use. They provide trays to hold the gel, or whitening strips that stick to your teeth. Talk to your dentist if you want to use these home products. Be sure to follow directions to avoid overuse and possible damage to your teeth and mouth.

DentiCare Services

Get In Touch With Us

Call Us Anytime
+36 55 540 069
+36 55 544 059
Email Us
office@denticare.hu
book@denticare.hu

Book An Appointment

Book a visit to DentiCare, simply fill out the form below and we will contact you back regarding the intervention you require.

  Get In Touch
  With Novodent

  Adresă
  Str. Tudor Arghezi nr.2
  Zalău, jud. Sălaj
  România
  Telefon
  + 40 746 233 222
  + 40 740 087 339
  Poșta electronică
  office@novodentclinic.ro
  officenovodent@gmail.com
  https://novodentclinic.ro/wp-content/uploads/2022/07/Untitled-design-2.png
  Rețele de socializare

  Contactează-ne inclusiv pe rețelele de socializare, suntem acolo!

  Copyright 2022 Clinica Novodent. All rights reserved. Powered by iServit

  Copyright 2022 by Clinica Novodent. All rights reserved.