Scanner
Intraoral

Medit i500

Brushing and flossing are everyday ways to keep your teeth bright, white and healthy. Still, if you might feel like your smile is lacking some sparkle or is more yellow than it used to be, you’re not alone.

When the American Academy of Cosmetic Dentistry asked people what they’d most like to improve about their smile, the most common response was whiter teeth. The American Association of Orthodontists also found that nearly 90% of patients requested tooth whitening.

Over time, your teeth can go from white to not-so-bright for a number of reasons. Coffee, tea and red wine are some major staining culprits. What do they have in common? Intense color pigments called chromogens that attach to the white, outer part of your tooth.

Two chemicals found in tobacco create stubborn stains: Tar and nicotine. Tar is naturally dark. Nicotine is colorless until it’s mixed with oxygen. Then, it turns into a yellowish, surface-staining substance.

dd

Utilizări ale
Oxidului de zirconiu

Urmând conceptul minim invaziv al structurii dentare, preparațiile din ziua de azi urmează protocoale stricte de respectare a smalțului dentar. Oxidul de zirconiu se numără printre materialele care permit clinicianului să facă preparații cu o pierdere cât mai mică de țesut dentar.

Smalțul este cel mai dur țesut din întreg organismul, fiind organizat din prisme de smalț care prin aranjamentul lor spațial îi oferă o rezistență mărită. Joncțiunea smalț-dentină este o interfață între smalț și dentină formată din unirea ameloblaștilor cu odontoblaști în etapa de dentinogeneză.

Dentina este formată dintr-o structură de tubuli care pornesc din joncțiunea smalț-dentină și se îndreaptă spre pulpa dentară sub formă radială. Acești tubuli dentinari conțin mici extensii laterale de-a lungul lungimii lor care se interconectează între ei, formând o adevărată rețea interstițială care susține dentina.

Coroane și
Punți dentare

Restaurarea coroanelor dentare cu un anumit grad de distrucție se poate face atât prin tehnici directe cât și indirecte.  Evoluția ambelor procedee în ultimele decenii a fost marcată de o diversificare fără precedent care a atras după sine tehnologii noi.

Alegerea unui anumit tip de material și design al restaurării depinde de mai mulți factori: gradul de distrcuție coronară, estetică, controlul plăcii bacteriene, retenția și aspectul financiar. Dacă distrucția coronară suferită de dintele afectat este mare, astfel încât structurilor restante trebuie să li se asigure rezistență și protecție atunci se va prefera o restaurare indirectă.

Aspectul estetic depinde de gradul de vizibilitate al dintelui ce urmează să fie restaurat. Alegere tipului de restaurare depinde și de spiritul critic și pretențiile pacientului. Control plăcii este esențial în alegerea tipului de restaurare coronară atâta timp cât pacientul nu prezintă o igienă bucală satisfăcătoare, controlabilă, nu se va indica o restaurare indirectă.

Problema retenției se pune în cazul dinților scurți. Restaurările indirecte se efectuează în laborator, în urma amprentării câmpului protetic și a realizării modelului de lucru.

https://novodentclinic.ro/wp-content/uploads/2020/01/post-30.jpg

Metoda de terapie prin acoperire totală apelează la coroana de înveliș care se agregă la suprafețele coroanei dentare pe care o acoperă în totalitate. Coroanele de înveliș prezintă ponderea cea mai mare atât în rândul protezelor unidentare, cât și în rândul protezelor parțiale fixe. Toate coroanele de înveliș se agregă la preparația dentară de care se fixează prin cimentare.

De cele mai multe ori, factorul determinant îl reprezintă aspectul, care trebuie să redea cât mai mult din naturalețea dintelui, iar coroanele pe suport de zirconiu îndeplinesc acest criteriu datorită structurii translucide. Coroana dentară pe suport de zirconiu, este o piesă protetică extrem de precisă, obținută prin frezare computerizată, astfel încât adaptarea sa marginală este net superioară altor tehnologii.

Cu alte cuvinte, problemele gingivale întâmpinate în multe cazuri în care se foloseau alte soluții protetice, sunt eliminate aproape în proproție de 100% în cazul acestor coroane. De asemenea, aceasta este extrem de folositoare în cazul dinților de dimensiuni mici, cum ar fi incisivii inferiori. În cazul restaurărilor prin coroane metalice, ceramica trebuie aplicată în strat mai gros pentru a masca opacul care se aplică peste metal, obținându-se astfel un aspect artificial nedorit de către pacient sau medic.

Contactează-ne

Telefon
+ 40 746 233 222
+ 40 740 087 339
Poștă electronică
office@novodentclinic.ro
officenovodent@gmail.com

Oferta de servicii
Novodent

Oferim o gamă completă de servicii

Servicii de consultație, diagnosticare, stabilirea și etapizarea planului de tratament
Servicii stomatologice destinate atât copiilor cât și adolescenților
Segment stomatologic care se ocupă cu realizarea pieselor protetice pe suport implantar
Inserare de implante și servicii complementare de chirurgie implantologică
Tratamentul chirurgical pentru variate afecțiuni dentare
Servicii stomatologice care constau în prevenția unor boli ale cavității orale
Segment stomatologic care se ocupă cu realizarea pieselor protetice pe suport dentar
Tratamentul cariei dentare, a efectelor și complicațiilor acesteia
Servicii stomatologice care constau în tratamentul bolii parodontale
Tratamentul de canal realizat în vederea eliminării infecțiilor acute/cronice

Get In Touch
With Novodent

Adresă
Str. Tudor Arghezi nr.2
Zalău, jud. Sălaj
România
Telefon
+ 40 746 233 222
+ 40 740 087 339
Poșta electronică
office@novodentclinic.ro
officenovodent@gmail.com
https://novodentclinic.ro/wp-content/uploads/2022/07/Untitled-design-2.png
Rețele de socializare

Contactează-ne inclusiv pe rețelele de socializare, suntem acolo!

Copyright 2022 Clinica Novodent. All rights reserved. Powered by iServit

Copyright 2022 by Clinica Novodent. All rights reserved.